Nasze Usługi

kojarzenie biznesowe klientów

Wizyty referencyjne braży IT

Wyszukiwanie finansowania

wsparcie uznanych ekspertów

wyjazdy na prestiżowe wydarzenia

Oryginalne kampanie marketingowe

Rozwiązywanie problemów biznesowych

Promocja na wydarzeniach krajowych

usługi dla klientów premium

Wydajemy Magazyn Czerwona Szpilka

Partner Medialny Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Welconomy in Toruń, Europejskiego Kongresu Samorządów i innych.

Każdy numer trafia bezpośrednio do uczestników jako dodatek do materiałów konferencyjnych. 

Trafiamy rocznie do ponad 7 tysięcy ważnych osób w Polsce

EnglishPoland