New Technology Association

Nasza oferta

Firma New Technology Association – od 2008 roku zajmuje się kompleksowym przygotowaniem takich wydarzeń, jak :

  • konferencje,

  • warsztaty technologiczne,

  • periodyczne panele tematyczne,

  • spotkania biznesowe,

  • webinaria,

  • wideokonferencje

  • wizyty referencyjne,

Celem naszych działań jest transfer wiedzy i budowanie relacji pomagających zrozumieć wzajemne oczekiwania, potrzeby i możliwości realizowania zadań i zamierzeń.

Obszar naszego działania obejmuje organizację i prowadzenie wydarzeń w kraju i za granicą. Do realizacji tych wydarzeń zapewniamy trenerów, instruktorów, wykładowców. Nasz szkolenia potwierdzamy także egzaminami i certyfikatami.

Organizujemy  spotkania menedżerskie i specjalistyczne pokazy rozwiązań IT, także  dla wybranych pionów w Firmie.

Kompleksowo –  to znaczy od początku do końca, na każdym etapie i w każdym aspekcie. Tak aby uczestnicy, sponsorzy, klienci i goście mogli w prosty sposób zapoznać się z wiedzą przekazywaną podczas danego wydarzenia.

Do realizacji tych wydarzeń korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego i dydaktycznego, między innymi korzystamy z tablic interaktywnych, systemów do wideokonferencji i systemów rejestracji.

Nasza prace rozpoczynamy na wiele miesięcy przed spotkaniem.

Konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia

Konstruujemy budżetu konferencji – damy o znalezienie sponsorów, partnerów konferencji i imprez towarzyszących.

Pomagamy opracować program części merytorycznej, dobrać zakres, formę i treść prezentowanych rozwiązań, dopasowując je do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Zajmujemy się marketingiem wydarzenia: przygotowaniem i rozesłaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych. Prowadzimy punkt informacyjny pod dedykowanym dla konferencji numerem telefonu i adresem email. Zapewniamy oprawę w mediach, reklamę wizualną i interaktywną. Każde wydarzenie ma swoją, dedykowaną stronę www.

W czasie trwania konferencji prowadzimy recepcję, punkty informacyjne i hotline telefoniczny.

Nasze spotkania organizujemy zawsze w wyjątkowych miejscach, starannie dobranych do potrzeb i specyfiki uczestników a także możliwości budżetowych. Dbamy o wszelkie techniczne aspekty podczas konferencji.

Zajmujemy się noclegami, transportem, cateringiem.

Przygotujemy atrakcyjny program towarzyszący i  zajęcia dodatkowe dla osób towarzyszących.

Po konferencji przedstawimy stosowny raport, rozliczenie czy inną oczekiwaną dokumentację.