New Technology Association

Akademia Kobiet Skutecznych

New Technology Association Sp. z o.o. jest organizatorem Akademii Kobiet Skutecznych

Ideą Akademii Kobiet Skutecznych jest wspieranie jej Członkiń we wszechstronnym rozwoju poprzez przekazywanie wiedzy, inspirację, kreowanie wzorców. Członkinie Akademii okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie. Akademia Kobiet Skutecznych jest platformą mającą na celu wypracowywanie praktyk pozwalających kobietom na rozwój kariery i utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Inauguracja Akademii Kobiet Skutecznych odbędzie się w dniu

11 marca 2020 roku o godz. 17.00 w Sali Miedzianej gościnnej restauracji Strefa przy ulicy Próżnej 9 w Warszawie.

Jeśłi zainteresował Cię ten porjekt – zapraszamy do współrpacy. Szczegóły na stronie www.akademiakobietskutecznych.pl